Programy doboru

 Przepustnice - Sylax

Program służy do doboru przepustnic do parametrów podanych w poniższych polach wyboru.*.

1Średnica

  mm   (średnica przepustnicy = średnica rurociągu)

2Rodzaj medium

3Ciśnienie robocze

      

4Zakres temperatur

°C   °C

5Wartość przepływu

   

6Miejsce montażu

7Napęd