Programy doboru

 Zawory antyskażeniowe

Program ten umożliwia dobór zaworu antyskażeniowego dzięki wyszukiwaniu według słów kluczowych lub według aplikacji.*

Wyszukiwanie :

Wyszukaj wg aplikacji :

Dowiedz się więcej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami) odnosi się do norm projektowych dot. instalacji wodociągowych, nakazując obowiązek ich stosowania. Zgodnie z powyższym zawory antyskażeniowe muszą dziś zabezpieczać zarówno zewnętrzne sieci wodociągowe, jak i instalacje wewnętrzne.


Matryca zespołów zabezpieczających odpowiednia do kategorii płynów Kategorie płynów
Zespół zabezpieczający   2 3 4 5
AA Swobodna przerwa powietrzna   C C C C
AB Przerwa powietrza z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym)   C C C C
AC Przerwa powietrzna z wlotem zatopionym, dopływem powietrza i przelewem   C C NC NC
AD Przerwa powietrzna z iniektorem   C C C C
AF Przerwa powietrzna o przekroju kołowym (ograniczonym)   C C C NC
AG Przerwa powietrza z przelewem sprawdzanym pomiarem ciśnienia   C C NC NC
BA Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru   C C C NC
CA Izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru   C C NC NC
DA Przerywacz próżni   CA CA NC NC
DB Przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym   CA CA CA NC
DC Przerywacz na przewodzie za stałym otworem napowietrzającym   CA CA CA CA
EA Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru   C NC NC NC
EB Zawór zwrotny antyskażeniowy bez możliwości nadzoru Tylko do baterii z prysznicem przy umywalce, zlewozmywaku, wannie, w kabinie prysznicowej; z wyjątkiem miski ustępowej i bidetu
EC Zawór zwrotny antyskażeniowy podwójny z możliwością nadzoru   C NC NC NC
ED Zawór zwrotny antyskażeniowy podwójny bez możliwości nadzoru Tylko do baterii z prysznicem przy umywalce, zlewozmywaku, wannie, w kabinie prysznicowej; z wyjątkiem miski ustępowej i bidetu
GA Rozłącznik mechaniczny bezpośredniego działania   C C NC NC
GB Rozłącznik mechaniczny hydraulicznego działania   C C C NC
HA Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża   C CA NC NC
HB Przerywacz próżni na przyłącze węża   CA CN NC NC
HC Automatyczny przełącznik prysznica Tylko do baterii z prysznicem przy umywalce, zlewozmywaku, wannie, w kabinie prysznicowej; z wyjątkiem miski ustępowej i bidetu
HD Przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na przyłącze węża   C CA NC NC
LA Zawór z ciśnieniowym wlotem powietrza   CA NC NC NC
LB Zawór z ciśnieniowym wlotem powietrza z zaworem zwrotnym na odpływie   C CA NC NC

C : zabezpieczenie jest zapewnione NC : zabezpieczenie nie jest zapewnione
CA : zabezpieczenie jest zapewnione tylko wtedy jeśli p = atm NA : tego przypadku nie rozpatruje się